Huisartsenpraktijk Dr. Chinitor

Klein Zottegem  43
9521 Letterhoutem
Tel: 053/80.00.72

WELKOM!

Controleer regelmatig of jouw gegevens in de online agenda nog altijd correct zijn.

Om privacyredenen is er geen link tussen de onlineagenda en uw medisch dossier.

Mogen wij jou vragen om gegevens in de online agenda zelf up to date te houden?Omdat we graag nog steeds voldoende tijd voor jullie vrijmaken en we de kwaliteit van zorg enorm belangrijk vinden, kunnen we op dit ogenblik geen nieuwe patiënten verwelkomen. Op het ogenblik dat de drukte in de praktijk terug stabiliseert zullen we dit op deze website publiceren.

Op dat ogenblik zullen we enkel patiënten  die geen huisarts uit de streek (meer) hebben en woonachtig zijn te postcode 9520 en 9521 kunnen aanvaarden.

Wil je graag aanmelden als nieuwe patiënt bel dan tussen 9 - 11 u of stuur een mail naar info(punt)secretariaatchinitor(at)gmail(punt)com.

Om een duidelijk zicht te krijgen op je medisch dossier wordt voorafgaand je eerste consultatie bij de huisarts een intakegesprek gepland.

Je zal pas toegang krijgen tot de online agenda na het intake gesprek. 


Heb je een dringend medisch probleem en is je huisarts afwezig, bel dan tussen 9 - 11 met de praktijkverpleegkundige, zij zal haar best doen om je verder te helpen.